Om

SÄLLSKAPET BIBLIOTEKETS VÄNNER i LIDINGÖ

Bildades 1964  

Föreningen är ideell och opolitisk.

I samverkan med biblioteket – och andra föreningar och Lidingö stad – anordnar vi författarträffar och kulturaftnar med intressanta föredragshållare. Minst en gång per år inbjuds medlemmarna till VIP-möte med mingel och samvaro med föreläsaren eller annan inbjuden gäst.

Genom ditt medlemskap bidrar du aktivt till att stödja föreningens syfte. Du är också välkommen att ge förslag till vänföreningens aktiviteter. Ju fler vänner vi är, desto mer slagkraftiga blir vi.

Ordförande: Jan Sandquist, sandquist10@telia.com

Sekreterare: Gunilla Nordenskjöld, nordenskjoldgunilla@gmail.com

Som medlem i Sällskapet Bibliotekets Vänner får du information om alla föreningens arrangemang.   Om du lämnat din e-postadress får du dessutom information om andra i     intressanta inbjudningar. Läs också på föreningens hemsida www.biblvanner.com

Medlemsavgiften är 200:- för enskild och 300:- för två på samma adress.

Du som är intresserad av att bli medlem kan sätta in avgiften på plusgiro 122971-5 (glöm inte att ange namn, adress och e-postadress). Meddela också föreningens sekreterare per mail, se ovan, eller per brev till Gunilla Nordenskjöld, Grenstigen 4, 18131 Lidingö.

Välkommen!

Styrelse

Ordförande Jan Sandquist

Sekreterare Gunilla Nordenskjöld

Kassör Ann-Christine Montalvo e-mail: annchristine.montalvo@gmail.com

Ledamöter: Ingrid Cantwell, Berit Lindholm, Stina-Britta Eriksson, Lars Strindberg